乐动体育山东产业发展有限公司

thời gian:2023-03-26 01:22:55nguồn:mamavittác giả:Thời trang

(Dân trí) - Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 4.345 hộ nghèo xây nhà mới, nhằm ứng phó thiên tai, nâng cao chất lượng cuộc sống.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành hoàn chỉnh đề án , hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

ảngNgãicầntỷđồnghỗtrợnhàởchohộnghè

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo. Những hộ này phải có thời gian tách hộ đến khi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm.

ảngNgãicầntỷđồnghỗtrợnhàởchohộnghè

Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

ảngNgãicầntỷđồnghỗtrợnhàởchohộnghè
Quảng Ngãi cần 335 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo - 1

Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở (Ảnh: Quốc Triều).

ảngNgãicầntỷđồnghỗtrợnhàởchohộnghè

Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân 8m2/người. Phạm vi áp dụng gồm các xã thuộc 2 huyện nghèo là Sơn Tây và Trà Bồng.

ảngNgãicầntỷđồnghỗtrợnhàởchohộnghè

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 4.345 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Định mức hỗ trợ xây dựng mới dự kiến 46 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà 23 triệu đồng/hộ. Để thực hiện nhiệm vụ này, tỉnh Quảng Ngãi cần nguồn vốn dự kiến trên 335 tỷ đồng.

ảngNgãicầntỷđồnghỗtrợnhàởchohộnghè
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất